Bilgi Sistemleri Denetimi

Bilgi Sistemleri Denetimi

BDO olarak, bilgi sistemleri güvence hizmetlerimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarının, tam, kesintisiz ve güvenli bir biçimde karşılanması için gerekli teknoloji altyapısının kontrolünü ve denetimini gerçekleştiriyoruz.

Bu hizmetler, şirket bilgilerini güvence altında tutmak ve olası risklerin yönetimini sağlamak amacıyla yapılan bilgi işleme, saklama, iletme işlemleri için kullanılan sistem ve süreçlerin incelenmesini kapsamaktadır. Bilgi güvencesi; şirket bilgilerinin doğruluğunu, tamlığını, her an erişilebilir olmasını ve gizliliğini içermektedir. Bu şartları yerine getirmek için gerekli fiziksel, teknik ve idari denetimleri, uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin kullanmakta olduğu bilgi sistemleri ve teknolojilerinin mevcut durumunun güvenilirliğinin tespiti amacıyla; teknolojik altyapının kontrolü, bilgi güvenliği ve iç denetim konularında hizmet vermekteyiz.