-

Dilek Canelli

Denetim Direktörü - Audit

Demir Çelik | Enerji ve Doğal Kaynaklar | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Finansal Tabloların Denetimi | Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler | Özel Amaçlı Denetimler | Uygunluk Denetimleri | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Dilek Canelli, 2014 yılında BDO Türkiye bünyesine katılmıştır. Çok uluslu ve halka açık şirketlere bağımsız denetim hizmetleri sağlamak hususunda 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahiptir.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), IFRS, US GAAP, German GAAP, SPK Mevzuatı, IFRS dönüşüm uygulamaları, konsolidasyon muhasebesi, uluslararası bağımsız denetim standartları, iç kontrol süreçleri alanlarında geniş bilgi birikimi ve deneyimi bulunmaktadır. Bu konularda birçok firmanın denetiminde görev almıştır.

Uzmanlaştığı sektörler arasında endüstriyel ürünler, inşaat, enerji, turizm ve parekende şirketleri yer almaktadır.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

Istanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

 

MESLEKİ LİSANSLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi, İktisat, Lisans