Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-093

24 Kasım 2016

6761 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 16.11.2016 tarihinde kabul edilen 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) 24 Kasım 2016 tarih 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6761 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Bu Kanunla yapılan düzenlemeler aşağıda özet olarak açıklanmıştır :

  1. Serbest Bölge Olarak İlan Edilen Arazilere Kullanıcı Lehine Tapuda Tescilin Yapılacağı Tarihe Kadar Emlak Vergisi Muafiyeti Getirilmiştir :

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun ”Geçici Muaflıklar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen araziler, sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar emlak vergisinden muaftır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.