Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-074

25 Ağustos 2016

ÇALIŞANLARIN OTOMATİK OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

(6740 SAYILI KANUN)

 

 

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun’la 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek 2. Madde ve Geçici Madde 2 ile, kırk beş yaşını doldurmamış çalışanların zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

 

  1. Kapsama giren çalışanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (eski SSK) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) maddeleri kapsamında çalışan sigortalılardır. Bunun yanı sıra Türk Vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olmak ve kırk beş yaşını da doldurmamış olmak gerekmektedir.

     

  2. Ek 2. Madde, bu Kanunun yürürlüğe gireceği 1.1.2017 tarihinden sonra çalışmaya başlayanları kapsamakla beraber, Geçici 2. Madde ile 1.1.2017 tarihinde halen çalışmakta olup kırk beş yaşını doldurmamış olanların da otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi öngörülmektedir. Diğer bir ifade ile, ister Kanunun yürürlüğe gireceği 1.1.2017 tarihinden önce işe girip çalışmaya devam etmekte olsun ister se 1.1.2017 tarihinden sonra çalışmaya başlasın, yukarıdaki şartları sağlayan tüm çalışanlar, bireysel emeklilik sigortasına dâhil edilecektir. Kanunda hâlihazırda bireysel emeklilik yaptırmış olan çalışanlar için bir muafiyet öngörülmemiştir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.