Sirkülerler:

Vergi 2016-087

24 Ekim 2016

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 7)

 

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 6 adet değişiklik Tebliği, aşağıdaki Sirkülerlerimiz ile açıklanmış ve yorumlanmıştır:

1 no.lu değişiklik Tebliği: 2014/080 sayılı Sirkülerimiz,

2 no.lu değişiklik Tebliği: 2014/092 sayılı Sirkülerimiz,

3 no.lu değişiklik Tebliği: 2015/065 sayılı Sirkülerimiz,

4 no.lu değişiklik Tebliği: 2015/076 sayılı Sirkülerimiz,

5 no.lu değişiklik Tebliği: 2016/017 sayılı Sirkülerimiz,

6 no.lu değişiklik Tebliği: 2016/034 sayılı Sirkülerimiz,

 

Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini tekrar sunduğumuz 7 no.lu Tebliğ, 04.10.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 04.10.2016 – 29847)

 

Sirkülerin devamını okumak için lütfen tıklayınız.