Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-078

07 Eylül 2016

YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6745 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 Sayılı Kanun (Kanun) 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunla yapılan vergisel düzenlemeler ve teşvikler aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

  1. ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KAPSAMINA DÂHİL EDİLMİŞTİR:

    Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 20 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlamaktadır.

    Kanunun 5 ve 64 üncü maddeleri ile bu maddelerde yapılan değişiklikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin beş vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançlar da istisna kapsamına dâhil edilmiştir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.