Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-035

14 Şubat 2023

DEPREM NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLEN YERLERDEKİ AFETZEDELERE VE BURALARDA KULLANILMAK ÜZERE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN KONTEYNER VE PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI 31.12.2023’E KADAR % 1’E İNDİRİLMİŞTİR

14.02.2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6790 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 10

“Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Yayımını izleyen gün yürürlüğe giren bu Karar uyarınca olağanüstü hal ilan edilen deprem bölgesinde kullanılmak üzere afetzedelere ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen aşağıdaki kurum ve kuruluşlara yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimleri (kurulum ve montaj işleri dâhil) için KDV oranı 31.12.2023 tarihine (bu tarih dahi) %18’ den %1’ e indirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 • Genel ve katma bütçeli daireler
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köyler
 • Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler
 • Üniversiteler
 • Döner Sermayeli Kuruluşlar
 • Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulan Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Siyasi Partiler
 • Sendikalar
 • Kanunla Kurulan veya Tüzelkişiliği Haiz Emekli ve Yardım Sandıkları, Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler
 • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
 • Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

Diğer yandan, Karara göre prefabrik yapı veya konteynerlerin konut veya işyeri olarak kullanılacak olmasının bir önemi yoktur.