Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-056

06 Haziran 2022

TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARIN DÜZENLENDİĞİ İÇ ALANLARDA YAPILAN İLAN VE REKLAMLAR İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir.

Söz konusu vergiye ilişkin istisna ve muafiyetler Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede Türkiye'de gerçekleştirilen fuarlara yönelik herhangi bir istisna yer almadığından, son dönemlerde bazı belediyeler tarafından yurt içinde düzenlenen fuarlarda yapılan ilan ve reklam mahiyetindeki işlemlerden ilan ve reklam vergisi talep edilmeye başlanmıştı. Hatta ilan ve reklam faaliyetlerinin tespitine yönelik uluslararası bazı fuarlara zabıta ekipleri tarafından baskınlar dahi gerçekleştirilmişti.

Belediyeler ile fuar şirketleri ve ihracatçıları karşı karşıya getiren bu sorun nihayet yasal bir düzenlemeyle ortadan kaldırılmıştır.

4/6/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7408 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, “Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar”  ilan ve reklam vergisinden istisna edilmiştir.