Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-046

20 Nisan 2022

ÖTV’YE TABİ BAZI MALLARIN ÖTV’YE ESAS ORAN, ASGARİ VERGİ TUTARI VE MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla özel tüketim vergisine tabi bazı ürünlerin özel tüketim vergisine esas oran, asgari vergi tutarı ve matrahlarında değişiklikler yapılmıştır.

  1. 5429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA BAZI ŞARAPLAR İLE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

Özel Tüketim Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma, armut, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerim karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

17,3457

 

DEĞİŞİKLİK SONRASI

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma, armut, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerim karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

29,5849

 

Söz konusu tutar değişikliği 19/4/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  1. 5430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE NİSPİ VERGİ ORANI ARTIRILMIŞTIR

Özel Tüketim Kanununun eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

40

0,0921

0,8370

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

40

0,0921

0,8370

 

DEĞİŞİKLİK SONRASI

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

55

0,0921

0,8370

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

55

0,0921

0,8370

 

Buna göre, 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları aynen korunarak nispi vergi oranları %40’tan %55’e yükseltilmiştir.

Söz konusu oran değişikliği 19/4/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  1. 5431 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA BAZI CEP TELEFONLARININ ÖTV ORANLARINA ESAS MATRAHLARI ARTIRILMIŞTIR

Özel Tüketim Kanununa ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan  verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

-Diğerleri

50

 

DEĞİŞİKLİK SONRASI

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan  verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar

25

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp, 3.000 TL’yi aşmayanlar

40

-Diğerleri

50

 

Buna göre, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı telsiz telefon cihazlarında (cep telefonlarında) özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarında gösterilen şekilde artış yapılmıştır. Böylece örneğin değişiklik öncesinde ÖTV matrahı 2.000 TL olan kapsamdaki bir cihaz için uygulanacak oran %50 iken, değişiklik sonrasında %40 olacaktır.

Söz konusu değişiklik 19/4/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.