Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-032

23 Mart 2022

TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA AÇILAN MEVDUAT HESAPLARININ VADESİNİN BİTİMİNDE HESAP SAHİPLERİNE YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENMİŞTİR

5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle BSMV oranlarının belirlendiği 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendine aşağıdaki 7 numaralı alt bent eklenmiştir:

“14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları”

Yapılan bu düzenleme ile TCMB düzenlemeleri uyarınca elinde bulundurduğu dövizi ve altını bozdurarak Türk Lirası hesap açan kişi ve kuruluşların bu hesaplarının vadesinin bitiminde vade sonu bakiyesi kullanılmak suretiyle yapacakları kambiyo alımlarında BSMV oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

Diğer yandan yukarıdaki düzenleme, hesabın vade bitimindeki kura göre oluşan tutarın bankalarca verilen faizi aşan kısmının Hazine’ce karşılandığı kur korumalı hesapları kapsamamaktadır.

Bu düzenleme yalnızca TCMB’nın;

  • 2021/14 sayılı Tebliği kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin,
  • 2021/16 sayılı Tebliği kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesap bakiyelerinin,
  • 2022/7 sayılı Tebliği kapsamında yurt dışında kişilerin döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin,

Türk Lirası cinsinden mevduat hesabına aktarılması halinde geçerlidir. Diğer yandan vadesinden önce bozulan söz konusu hesaplar için bu düzenleme uygulanmayacaktır.

Yayımı tarihi olan 23.03.2022 de yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca bahse konu kambiyo satışlarında normalde binde iki oranında olan BSMV alınmayacaktır.