Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-001

03 Ocak 2022

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %16,75’TEN %15,75’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

2020/97 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 19.12.2020 tarihinden geçerli olacak şekilde % 10’dan % 16,75’e çıkarılmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti’ne ilişkin Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

 • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75’ten %14,75’e,
 • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75’ten %15,75’e düşürülmüştür.

  Belirlenen oranlar, 02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğde “ “Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denildiği için 2 Ocak 2022 tairhinde yürülüğe girdikten sonra 3 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de T.C. Merkez Bankasının 02/01/2022 tarihli ve Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına istinaden “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilerek düzeltilmesi nedneiyle 31/12/2021 tarihinden itiaren geçerlidir.

  238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 31 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %16,75’ten %15,75’e düşmüş bulunmaktadır.

  Buna göre, 2021 yılı dördüncü geçici vergi döneminden başlayarak, yeni bir oran belirleninceye kadar, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde, senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, bu yeni oran (%15,75) kullanılacaktır.

  Döviz cinsinden senetlerin reeskontuna, senette faiz oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.

  2021/121 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2023 tarihine kadar vadeli çeklerde de reeskont uygulanması mümkündür.

  Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

  Yeni oran, 31.12.2021 tairhinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, ticari işlerde 1.1.2022 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı da %15,75 olarak değişmiştir. 30 Haziran 2022 itibariyle bu orandan 5 puan veya daha yüksek oranda bir değişiklik yapılmaması halinde, 2022 yılının ikinci yarısında da bu oran uygulanmaya devam edecektir.