Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-148

22 Aralık 2021

2022 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)
 

 1. KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

  Bilindiği gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

  2021 yılı için metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak uygulanan konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları, 01.01.2022 tarihinden itibaren 54 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (R.G. 21.12.2021 – 31696) ile büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak belirlenmiştir.

 2. İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

  İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Kanun’da yazılı tarifeye göre alınmakta olup, büyükşehirlerde bu vergiler %25 artırımlı olarak uygulanmaktadır.

  2022 yılı için geçerli tarife, 54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliği’nde, büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler bakımından ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.

  2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi:

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6.000

4.900

3.800

3.400

2.800

2. Grup

3.800

2.800

2.300

1.900

1.700

3. Grup

2.800

1.900

1.700

1.200

950

4. Grup

1.200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

7.500

6.125

4.750

4.250

3.500

2. Grup

4.750

3.500

2.875

2.375

2.125

3. Grup

3.500

2.375

2.125

1.500

1.187

4. Grup

1.500

1.187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62

Tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste ise, 2006/15 sayılı Sirkülerimizin ekinde yer alan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

BİNA GRUPLARI

1-Öğrenci sayısı:

(Okul,yurt,kreş,dershane,

kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan

binalar.)

 

2- Yatak kapasitesi:

(Konaklama tesisleri

ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

3-Kullanım alanı (m2):

a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.

b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.

4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri.

 

5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)

   I.GRUP

750’den fazla

500’den fazla

1000’den fazla

5000’den fazla

2000’den fazla

300’den fazla

  II.GRUP

750-500

500-300

1000-500

5000-4000

2000-1500

300-200

 III.GRUP

499-250

299-150

499-250

3999-3000

1499-1000

199-100

 IV.GRUP

249-100

149-50

249-100

2999-2000

999-500

99-50

  V.GRUP

99-50

49-20

99-50

1999-1000

499-250

49-10

 VI.GRUP

49-20

20’den az

50’den az

999-500

249-100

9-4

VII.GRUP

20’den az

-

-

500’den az

100’den az

3 ve daha az, konutlar

 

 

2.3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar (konut ve işyerlerine ait çevre temizlik vergileri); büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.000

2.450

1.900

1.700

1.400

2. Grup

1.900

1.400

1.150

950

850

3. Grup

1.400

950

850

600

475

4. Grup

600

475

350

300

245

5. Grup

350

300

210

200

170

6. Grup

200

170

105

95

74

7. Grup

74

58

40

34

25