Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-147

22 Aralık 2021

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR (70 SIRA NO.LU MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ - DEĞERLİ KAĞITLAR)

210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:66)’ü yürürlükten kaldırmış ve 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini aşağıdaki gibi tespit etmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

25,00

     b) Beyanname

25,00

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

225,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

37,50

    Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

37,50

   kimlik kartı

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00

7 - Aile cüzdanları

200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11- (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

     

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kâğıtlar; 01.01.2022 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kâğıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kâğıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.