Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-145

22 Aralık 2021

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARIMIZIN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLARA İLİŞKİN 90 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G. 21.12.2021 – 31696) ile, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir.

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanun’un mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

5,480

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,660

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,800

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,730

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

2,150

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000