Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-135

16 Aralık 2021

GVK’NUN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDAKİ BAZI GELİRLER İÇİN BELİRLENEN 31.12.2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRESİ 31.3.2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 16.12.2021 - 31691) ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 2 ve Geçici 3. Maddesinde belirlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31/12/2021’den 31/3/2022 tarihine uzatılmıştır. Yapılan değişikliğin içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. MEVDUAT VE BENZERİ GELİRLERDEKİ STOPAJ ORAN İNDİRİMLERİ 31 Mart 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR :

29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 2 nci madde ile 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Bu süre önce 3321 sayılı Kararla 31/3/2021, sonra 3755 sayılı Kararla 31/5/2021, 4027 sayılı Kararla 31/07/2021, 4311 sayılı Kararla 03/09/2021 ve  daha sonra da 4561 sayılı Kararla 31/12/2021 olarak olarak yeniden belirlenmişti.

Bu defa 4921 sayılı CK ile maddede yer alan 31/12/2021 ibaresi 31/3/2022 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/3/2022 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 30/9/2020 ila 31/3/2022 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

Diğer taraftan, yeni bir uzatma olmadığı taktirde, 1/4/2022 tarihinden itibaren veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına daha önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

2. BANKA TAHVİL VE BONOLARI İLE FON KULLANICISININ BANKALAR OLDUĞU VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINA VE       DÖVİZLİ FONLAR DIŞINDAKİ YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ 31/3/2022 TARİHİNE KADAR UYGULANMASI SAĞLANMIŞTIR:

3321 sayılı Kararın 3 üncü maddesi ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 3 üncü madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 23 Aralık 2020 tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı belirtilmişti. Bu süre önce 3755 sayılı CK ile 31/5/2021, 4027 sayılı CK ile 31/7/2021, 4311 sayılı CK ile 30/9/2021 ve 4561 sayılı Kararla 31/12/2021 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Bu defa yayımlanan 4921 sayılı CK ile mezkur süre 31/3/2022 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 23/12/2020 ila 31/3/2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 23/12/2020 ila 31/3/2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları haricindeki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır:

  1. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
  • (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlara Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanacaktır.

Dolayısıyla, 31/3/2022 tarihine kadar iktisap edilen değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları haricindeki yatırım fonlarından elde edilen kazançlar üzerinden %0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.