Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-132

13 Aralık 2021

2022 YILINA İLİŞKİN OLARAK KAĞIT ORTAMINDA TUTULAN DEFTERLERİN ONAYLARI

2021 takvim yılının sonu yaklaşmış, dolayısıyla da hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından 2022 yılında tutulacak defterlerin açılış ve ara onayları ile 2021 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onaylarının yapılacağı tarihler sona ermek üzeredir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve buna bağlı olarak çıkarılmış bulunan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ), ticari defterler ve açılış ve kapanış onaylarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Defter onayları hakkında özet bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde açılış ve kapanışı onayı aranmamaktadır. BU nedenle e-Defter kapsamına giren mükelleflerin elektronik ortamda tutacakları defterler bu Sirkülerimizinkapsamı dışındadır.

  1. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER :

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 182 nci maddesi hükmüne göre, bütün kurumlar vergisi mükellefleri ve birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulmak zorunda olan defterler şunlardır :

  • Yevmiye Defteri
  • Envanter Defteri
  • Defter-i Kebir

VUK’un 197 nci maddesine göre, devamlı olarak imalâtla uğraşan birinci sınıf tüccarların ve bu meyanda kurumların tutmak zorunda olduğu defterlerden biri de imalât defteridir. Ancak Maliye Bakanlığı, VUK’un 203 üncü

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.