Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-106

01 Ekim 2021

BİR YILDAN DAHA ESKİ OLUP, YÖNETMELİK KAPSAMINDA YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN KDV ORANI %1’E İNDİRİLMİŞTİR

30/09/2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; KDV oranlarını belirleyen ana Kararname olan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmıştır.

Karar metni ilişiktedir.

Bu Kararda yer alan KDV oran değişikliği aşağıda açıklanmıştır :

Bilindiği üzere kullanılmış cep telefonlarının ticari kapsamda teslimi KDV’ye tabi olup, bu mallar hakkında özel bir oran belirlemesi yapılmadığı için genel KDV oranı (%18) geçerli idi.

4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile AŞAĞIDAKİ İKİ ŞARTI SAĞLAYAN KULLANILMIŞ CEP TELEFONLARININ KDV ORANI %18’DEN %1’E İNDİRİLMİŞTİR :

  • Cep telefonunun teslim günü itibariyle en az BİR YIL ÖNCESİNDE (veya daha önce) KULLANILMIŞ OLMASI,
  •  “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” (R.G. 22.08.2020 – 31221) kapsamında YENİLENMİŞ OLMASI.

Bu şartları taşıyan kullanılmış ve yenilenmiş cep telefonlarının 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ticari kapsamda tesliminde %1 oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ndaki ;

“(Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.)”

hükmü nedeniyle, bu Karar uyarınca %1 oran uygulanarak teslim edilen cep telefonlarının tedarikinde ve yenilenmesinde yüklenilen KDV’ler indirilebilecek fakat iadesi istenemeyecektir.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

R.G. 30.09.2021 – 31614

 

Karar Sayısı : 4517

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine îlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

29.09.2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsammda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8/2/2008

26781

6/4/2008

26839

19/7/2008

26941

20/9/2008

27003

29/3/2009

27184

15/7/2009

27289

28/4/2011

27918

27/11/2011

28125

27/12/2011

28155

27/1/2012

28186

24/3/2012

28243

12/9/2012

28409

1/1/2013

28515

24/2/2013

28569

1/12/2013

28838

31/1/2015

29253

1/1/2016

29580

5/5/2016

29703

30/6/2016

29758

8/9/2016

29825

25/11/2016

29899

3/2/2017

29968

28/7/2017

30137

3/2/2018

30321

5/5/2018

30412

9/5/2018

30416

18/5/2018

30425

15/8/2018

30510

31/10/2018

30581 (Mükerrer)

19/12/2018

30630

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

21/3/2019

30721

22/3/2019

30722

1/5/2019

30761

2/10/2019

30906

2/1/2020

30996 (Mükerrer)

22/3/2020

31076

31/7/2020

31202

30/8/2020

31229

23/12/2020

31343

30/1/2021

31380

30/4/2021

31470

2/6/2021

31499

22/6/2021

31519

                          30/7/2021

31553