Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-098

13 Ağustos 2021

YANGIN VE SEL FELAKETLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANINCA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR

Ülkemizde 28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimizde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.

Bu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirilmiştir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacaktır.

AFAD, “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”nın, sürekli olarak açık tutulacağını ve bağı yapılabilecek banka hesaplarını web sayfasından duyurmuştur.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL’dir) ya da Sirkülerimizin ekinde yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabileceklerdir.

1.      VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR YAPTIKLARI BAĞIŞI VERGİ MATRAHINDAN İNDİREBİLİRLER:

Gelir Vergisi Kanununa göre, beyanname veren mükellefler yaptıkları bağışı yıllık gelir vergisi beyanname üzerinde beyan ettikleri gelirden düşebilirler. (Gelir Vergisi Kanunu Md.89/1-10) Çünkü ilgili madde gereğince, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Aynı düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununda da bulunmaktadır. (Kurumlar Vergisi Kanunu Md.10/1-e)

Bu iki düzenleme kapsamında yapılan ayni ve nakdi bağışların % 100’ünün indirime esas alınması mümkün olup, oran ve tutar itibariyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Bağış indirimi, beyan edilecek gelir veya kurum kazancı ile sınırlı bir şekilde yapılabildiği için, beyan edilecek gelir veya kurum kazancı yoksa veya yeterli değilse indirimden kısmen veya tamamen yararlanılamaz. Yararlanılamayan kısmın ertesi yıla devri mümkün değildir.

Buna göre, 2021 yılı içinde yapılan bağışlar, 2022 Mart ve Nisan aylarında verilmesi gereken 2021 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınabilecektir.

2.      ÜCRETLİLERİN DURUMU:

Ücretlilerin yaptıkları bağışlar, bunların ücretleri üzerinden stopaj (vergi kesintisi) yapılırken dikkat alınamaz. Ancak, ücret geliri elde eden mükelleflerin ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde (örneğin tek işverenden alınan ücret geliri yahut birden fazla işverenden alınan tüm ücret gelirleri 20201yılı için 650.000 TL’yi aşarsa), beyanname verilmesi gerekeceğinden yapılan bağış ve yardımlar için beyan edilecek toplam gelirler üzerinden “bağış indirimi” yapılabilir.

3.      AYNİ BAĞIŞ NEREYE YAPILABİLİR?

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılacak ayni bağışların da vergi matrahından indirilmesi mümkündür. Bu yardım kampanyasının koordinasyonu için AFAD görevlendirildiğinden, bu kampanya kapsamındaki ayni bağışların AFAD’a teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekir.

Yapılan ayni bağışlar için yüklenilen KDV’lerin indirimi mümkündür.

4.      BAĞIŞLAR NASIL BELGELENDİRİLİR?

Prensip olarak ayni ve nakdi bağışların “bağış makbuzu” ile belgelendirilmesi gerekir. Ancak pratikte bu mümkün olmadığı için nakdi bağışların, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi mümkündür. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, nakdi bağışlarda, bağışın bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesinin mümkün olduğu açıkça belirtilmiştir.

Ayni bağışlarda ise bağışlanan mallar için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Ancak pratikte bunun da sağlanamadığı gözlenmektedir. Bu durumdaki mükelleflere tavsiyemiz, ayni bağışa konu malların sevk irsaliyesi ile gönderilmesi ve teslim alındığına dair bir şerh ile imzalatılmasıdır.

Banka Hesap Bilgileri

YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL                                                       : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

USD                                                     : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO                                                  : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL                                                       : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD                                                     : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO                                                  : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL                                                       : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD                                                     : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO                                                  : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

 

YANGIN yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)

SEL yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)