Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-072

02 Haziran 2021

KİRA ÖDEMELERİNDEKİ STOPAJ İNDİRİMİ 31/7/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

  

2020/65 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde %20 olan vergi kesintisi (stopaj) oranları, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere %10’a düşürülmüştü.

 

3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu indirimin süresi, 1/1/2021 tarihinden başlamak üzere 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 5 ay uzatılmıştı. (2020/99 Sayılı Sirkülerimiz)

Bu sürenin de sona ermesi üzerine 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) ile kira ödemelerindeki indirimli stopaj oranı (%10) 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

 

Karar, 1/6/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde (2/6/2021) yürürlüğe girmiştir.