Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-068

01 Haziran 2021

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİ VE ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARLARI

2020/156 Sayılı Duyurumuz da belitildiği üzere, 25/08/2020  itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi yayımlanmıştır.

Rehber’de Türkiye açısından ilk otomatik bilgi değişiminin, 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başladığı; 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında Türkiye’nin otomatik bilgi göndermesi (ve karşılıklılık temelinde bilgi alması) söz konusu olan 54 ülkenin isimlerinin Rehber’in 3 no.lu Ekinde yer aldığı; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya’nın  Türkiye’nin (2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmadığı belirtilmiştir.

OECD internet sitesinde yer alan güncel listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Öte yandan 2020 / 200 sayılı Duyurumuzda da belirtildiği üzere Türkiye “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı (Yetkili Makam Anlaşması) 30 Aralık 2019 tarihinde imzalamış, 01 Ekim 2020 tarih ve 31261 saylı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Yetkili Makam Anlaşması Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır.

Sonrasında OECD’nin internet sitesinde Türkiye’nin hangi ülkelerle hangi tarihten itibaren paylaşım yapacağı yayımlanmaya başlamıştır.

OECD internet sitesindeki güncel listeye ulaşmak için tıklayınız.

01.06.2020 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de;

21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 3/2/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4025)

30/12/2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren    Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 18/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4026)

yayımlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararları uluslararası sözleşmelerin yürürülüğe girmesine ilişkin prosedürlerin tamamlanmasına yöneliktir. Bu kararlar Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ve Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin daha önceki Duyurularımızda belirttiğimiz yürürlük tarihlerini değiştirmemektedir.