Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-065

26 Mayıs 2021

ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİNİN 30/04/2021-31/05/2021 TARİHLERİ ARASINDA (BU TARİHLER DAHİL) DURMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ 3. MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7319 sayılı Kanun)  25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir.

7319 sayılı Kanun ile 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasında çek ibrazlarının durdurulmasına rağmen bu süre zarflarında gerçekleştirilen ibrazların ve bu ibrazların taraflarının durumuna ilişkin mevcut hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla Geçici 3. Maddede değişiklik yapılmıştır.

7319 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Geçici 3. Madde’nin 1. Fıkrasının a bendi değiştirilmek suretiyle ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracağı; bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacağı, çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecektir.Hatırlanacağı üzere 7318 sayılı Kanun ile getirilen Geçici 3. Madde tartışmalara yol açmış ve Tebliğ ile uygulamaya açıklık getirilmiştir. Geçici 3. Maddenin değiştirilmesi ile Tebliğ ile getirilen açıklamalar yasal olarak da dayanağa kavuşmuştur.
  • 25.05.2021 tarihinden önce bu madde kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililer hakkında hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaycağı hüküm altına alınmıştır.

Geçici 3. Maddenin ihdas edildiği 7318 sayılı Kanun ve Tebliğ ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 2021/060 numaralı Sirkülerimizden ulaşılabilir.

Saygılarımızla.