Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-056

30 Nisan 2021

GECELEME HİZMETLERİNDE %1 İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

2007/13033 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (Karar)’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile KDV oranı,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  %18 (genel oran)

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8

olarak tespit edilmiştir.

Karara ekli II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasına göre; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %8 oranı uygulanmaktadır.

Ancak bu Karara, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6 ncı madde ile bazı mal ve hizmetlerde KDV oranı 01.01.2021 tarihine kadar %8 veya %1’e indirilmiş olup, daha sonra 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu indirimli oranların geçerli olacağı süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu geçici madde kapsamında, 31.05.2021 tarihine kadar, 2007/13033 Sayılı ekli II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır.

Bu defa Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) ile Karara eklenen geçici 9 uncu madde ile geceleme hizmetleri için %1 oranının uygulaması 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Geçici 6 ncı madde kapsamında uygulanan geçici süreli KDV indirimine ilişkin daha detaylı bilgi için 2020/64 ve 2020/98 sayılı Sirkülerimize bakınız.