Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-054

22 Nisan 2021

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25’E VE 2022 YILI İÇİN %23’E YÜKSELTİLMİŞTİR

Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 32 nci maddesine göre kurumlar vergisi oranı %20’dir. Bu oran, KVK’nın geçici 10 uncu madde uyarınca kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulandıktan sonra 2021 yılı başında kanuni oran olan %20’ye dönmüştü.

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile KVK’ya eklenen geçici 13 üncü madde ile bir kez daha kurumlar vergisi oranı 2 yıllık süre için yükseltilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu geçici maddeye göre, kanuni kurumlar vergisi oranı olan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır. Yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı taktirde, KVK’nın 32 nci maddesi devreye girecek ve kurumlar vergisi oranı 2023 başından itibaren tekrar kanuni seviyesi olan %20’ye düşecektir.

İki yıl için artırılan oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

7316 sayılı Kanunun “Yürürlük” maddesine göre, kurumlar vergisi oran artırımına ilişkin 11 inci madde 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1. Kurumlar Vergisi Oranı:

Geçici 13 üncü maddeye göre, kurumlar vergisi oranı;

a) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda;

-   2021 yılı kazançları için %25

-   2022 yılı kazançları için %23

b) Özel hesap dönemi olan kurumlarda;

-   2021 yılında başlayan hesap dönemleri için %25

-   2022 yılında başlayan hesap dönemleri için %23

c) 2023 yılı başından itibaren % 20 (Özel hesap dönemi olanlarda 2023 yılında başlayan dönemler için)

2. 2021 yılı için Geçici Vergi Oranları:

Geçici 13 üncü madde, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, 2021 yılı için belirlenen %25 oranı, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Buna göre, 2021 yıl geçici vergi dönemleri için uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir:

Birinci geçici vergi dönemi                                                      : %20

İkinci, üçüncü ve dördüncü dönem geçici vergi dönemi         : %25

Her ne kadar birinci dönem için % 20 oranı uygulanacak olsa da, geçici vergi kümülatif esasta hesaplandığından, netice itibariyle 2021 yılı kazançları için %25 oranı uygulanmış olacaktır.