Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-047

12 Mart 2021

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI 2021 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ

2019/82 Sirkülerimizde uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve program kapsamında desteklenecek olan Öncelikli Ürün Listesi hakkındaki düzenlemelere yer verilmiş, makine sektörüne yönelik 2019 yılı çağrısı hakkında bilgi sunulmuştu.

Bu defa 27/02/2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Öncelikli Ürün Listesi genişletilmiş bulunmaktadır. Buna göre, aşağıda belirtilen sektörlerde GTİP bazında belirlenmiş 919 ürünün imalatına yönelik yatırımların desteklenmesi planlanmaktadır. Detaylı ürün listesi hamle.gov.tr internet sitesinde incelenebilmektedir.

 • Kimya
 • Eczacılık
 • Tıbbi Cihazlar
 • Bilgisayar-Elektronik Optik
 • Elektrikli Teçhizat
 • Ulaşım Araçları
 • Diğer Sektörler

  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 Yılı Çağrı Takvimi planlaması açıklanmış olup aşağıdaki şekildedir:

                              

Çağrı

Ürün Grubu

 

Dönem

Mobilite

Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine

 

Mart-Nisan 2021

Sağlık ve Kimya Ürünleri

Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya

 

Mayıs-Haziran 2021

Dijital Dönüşüm

Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine

Temmuz-Ağustos 2021

Üretimde Yapısal Dönüşüm

Makine Sektörü ve Kritik Hammaddeler

Eylül-Ekim 2021

 

Programa dâhil edilmesi uygun görülen yatırımlar, 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında stratejik teşviklerden yararlanabileceği gibi 50.000.000 TL tutarının üzerindeki yatırımlar 2016/9495 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında daha geniş yatırım teşvik imkânlarından yararlanabilecektir.

Yararlanılabilecek destek unsurları şunlardır:

 • Yatırım yeri tahsisi
 • Gümrük Verisi Muafiyeti     
 • Enerji desteği
 • Vergi İndirimi
 • Sermaye Desteği
 • Nitelikli Personel Desteği
 • Kamu Alım Garantisi
 • Sigorta Primi Desteği
 • Finans Maliyeti Desteği
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • KDV İstisnası
 • %75 Ar-Ge Desteği
 • KDV İadesi

 

 • KOSGEB Kobi Desteği