Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-036

04 Şubat 2021

7263 SAYILI KANUNLA 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (ilerleyen kısımlarda “7263 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) ile bazı Kanunlarda önemli değişikliler yapılmıştır.

7263 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler, Kanunun yayımı olan 3 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirkülerimizin ilerleyen bölümlerinde, 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’nda yapılan önemli değişikler açıklanmaktadır.

Ayrıca Sirkülerimizin sonunda, 7263 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeler ile önceki düzenlemeler karşılaştırmalı olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.