Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-032

31 Ocak 2021

SGKSIRK032-321.pdfÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI TÜM HİZMETLERDE % 7,5’TEN % 10’A ARTIRILMIŞTIR

Özel İletişim Vergisi” Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca (5904 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen ibare. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıda sayılmayan diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

özel iletişim vergisine tâbidir.

Verginin oranı söz konusu maddede tüm hizmetler için % 7,5 olarak belirlenmiş olup, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Cumhurbaşkanınca 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469) ile özel iletişim vergisi oranları birlikte % 7,5’ten % 10’a çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile % 33,33 oranında artırılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 30 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.