Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-030

31 Ocak 2021

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİNDE KDV ORANI % 18’DEN % 1’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinde, KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlenmiş olup, Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

Halen muhtelif Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları ile değişik 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile belirlenmiş KDV oranları geçerlidir. Bu Kararın 1’inci maddesine göre,

  • Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
  • Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
  • Ekli listelerde yer alanlar almayanlar için ise genel oran olan % 18 oranında KDV hesaplanmak zorundadır.
  1. KONUT TESLİMİ VE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI:

2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin;

-   11’inci sırasına göre, net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

-   12’nci sırasına göre, konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,

-   13’üncü sırasına göre, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

için KDV oranı % 1 olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, prensip olarak net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimlerinde % 1, 150 m2'yi aşan konut teslimlerinde ise % 18 oranı geçerlidir.

Ancak 2007/13033 sayılı Kararın 6’ncı maddesine göre, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i)   Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8,

b) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dâhil) arasında olan konutların tesliminde % 8 oranı,

b) 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı uygulanır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.