Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-015

02 Ocak 2021

VADELİ ÇEK DÜZENLEME İMKÂNI 31.12.2021’E KADAR UZATILMIŞTIR

Bilindiği gibi, 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G. 20.12.2009 – 27438) ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de "31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" hükmü ihdas edilmiştir. 6273 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında ise 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır. Böylece 31.12.2017 tarihine kadar, ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün hale gelmiştir.

Daha sonra 7061 sayılı Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilerek, vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulabilmesi imkanı 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu defa “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı Kanun” ile 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilerek, 31.12.2021 tarihine kadar vadeli çek düzenleme imkanı devam ettirilmiştir. Bu düzenleme aynı zamanda vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulabilmesi imkânını da 31.12.2021 tarihine kadar uzatmıştır.