Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-084

03 Kasım 2020

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 2020 YILI SONUNA KADAR UZATILDI

2020/44 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 17.04.2020 – 31102) uyarınca; 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11.10.2020 tarihine kadar sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştı. Bakanlıkta yapmış olduğu duyurular ile 11 Ekim 2020 tarihine kadar ilgili kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin belirlenen yüzdesini aşmamak üzere, ilgili personelin uzaktan (evden) çalışmasına izin verilmişti.

2020/82 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 16.10.2020 - Mükerrer 31276) uyarınca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı (11 Ekim 2021 tarihine kadar) olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.