Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-079

12 Ekim 2020

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslar 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir.

Yönetmelik’te 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) ile değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği m. 15 ise yayımdan itibaren 1 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Değişiklik Yönetmeliği m. 1 ile Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olmuştur. Böylelikle Bakanlığın eski adı başlıktan çıkarılmış ve sonradan bakanlık adı değişse bile bunun başlıkta eski adla kalması ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.