Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2021-004

26 Kasım 2021

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İLE ANLAŞMA’NIN 9/7’NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI

26.11.2021 tarih ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile 25/2/2021 tarihli ve 7291 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korumasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol” onaylanmıştır.

Söz konusu Anlaşma, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye devletleri olan Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan arasında karşılıklı olarak;

  • yatırımların yerel yatırımlar veya 3. taraflarca yapılan yatırımlardan daha az olmayacak düzeyde teşvik edilmesi
  • yasal süreçler ve çalışma izinleri gibi hususlarda kolaylık sağlanması,
  • sermaye ve gelir transferinde serbesti sağlanması
  • yatırımların mali ve hukuki yönden güvenliklerinin teminat altına alınması

hususlarına yönelik hükümler içermektedir.

Protokol ile düzenlenen 9/7 maddesi ise uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası tahkim başvuru sürecine dair olup, yürürlük kazanan nihai metni aşağıdaki şekildedir:

Bir Akit taraf veya bu Akit Tarafın bir kuruluşu ile diğer Akit Taraflardan birinin bir yatırımcısı arasında belirli bir yatırım sözleşmesi uluslararası tanınmışlığı olan bir tahkim mahkemesi altında uyuşmazlıkların çözümünü öngörüyorsa, yatırımcı bu Anlaşma altında uyuşmazlığı çözmeye çalışmaz.

Bununla birlikte, eğer belirtilen tahkim kararı ev sahibi Akit Tarafça veya onun bir kuruluşu tarafından yerine getirilmiyorsa, duruma göre, ancak o zaman yatırımcı işbu Madde altında yer alan uyuşmazlığın çözümü hükümlerinden yararlanabilir.”

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma metnine 4861 Sayılı Karar linkine ulaşmak için tıklayınız.