Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-136

14 Aralık 2016

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Bilindiği üzere çalışma hayatını düzenleyen kanunlardan biri de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Diğer kanunlar gibi  6331 sayılı Kanun da işverenlere birtakım yükümlülükler getirmekte ve bu yükümlülüklere uyulmadığı taktirde cezai işlem uygulanmaktadır.

6331 sayılı Kanunda yer verilen  idari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından güncellenmiş olup 2017 yılına ilişkin tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.