Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-129

25 Kasım 2016

SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK KAZANCIN ÜST SINIRININ YÜKSELTİLMESİ

24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8 inci  maddesi ile, 5510 sayılı Kanununun 82 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişik ile, 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı aynı kalırken, sosyal sigorta primine esas günlük kazancın üst sınırı ise günlük bürüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir. Bu değişiklik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

İlgi Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.