Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2016-111

21 Eylül 2016

BAĞ-KUR’LULARA İLİŞKİN 6745 SAYILI KANUNLA GELEN BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “ j) İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz” bendi eklenmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bu bent ile Kanunun 4/1-b bendi kapsamında (Bağkur) prim ödeyen sigortalılar da beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecektir. Uygulamanın başlangıç tarihi 01/10/2016 olup bu tarihten itibaren Kuruma kesinleşmiş prim borcu olmayan sigortalılar adına tahakkuk edecek primler için indirim söz konusu olacaktır.

Örnek hesaplama:

1.647,00 x 34,5 / 100 = 568,22 İndirimsiz prim tutarı,

1.647,00 x 5 /100 = 82,35 İndirim tutarı,

568,22 – 82,35 = 485,87 (01/10/2016 tarihinden sonra ödenecek asgari prim tutarı)

 

Saygılarımızla.