Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-109

05 Ekim 2021

GERİYE YÖNELİK BELGE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

17.09.2021 tarihli ve 31515152 sayılı Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genel Yazı ile,

  • Toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemler,
  • 30.06.2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgeler,
  • Aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 01.05.2021 tarihinden sonra sisteme yüklenmesine izin verilmemesi

Konularında detaylara yer verilerek, e-bildirge V2 sistemi üzerinden geçmişe yönelik bildirge girişi yapılabilmesi için işverenlerin kullanımına açık bırakılacağı ifade edilmiştir.

Ünitelere müracaat eden işverenlerin toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemlerinin 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yükleyebilecekleri belirtilmiştir.

 

Ayrıca 30.06.2020 tarihine kadar şube onay işlemi tamamlanmayan döneme ait aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikli belgeler işverenlerce sisteme yüklenemediğinden, Ünitelerce onay işleminin tamamlanmasını bekleyen işverenlerimizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından, 30.06.2020 tarihinden sonra da 01.05.2021 tarihine kadar bu nitelikteki ikinci ek belge girişlerine sistem üzerinden izin verilmiştir. Sistem tarafından, 2018/Mart ve öncesi dönemler için internet ortamında başvurunun yapılıp yapılmadığı, 2018/Nisan ve sonrası dönemler için ise internet ortamında başvuru olup olmadığı, başvuru bulunmaması halinde 6 aylık yasal süre içerisinde belgelerin sisteme yüklenip yüklenmediğine ilişkin kontroller yapılarak başvuru şartına uygun olan işyerleri için ikinci ek belge girişine izin verilmiş, başvuru şartına uygun olmayan işyerleri için izin verilmemiştir.

Aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 30.06.2020 tarihinden sonra 01.05.2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesine izin verilmiş olmakla birlikte, 01.05.2021 tarihi itibarıyla internet ortamından sisteme yüklenmesi engellenmiştir.

01.05.2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkanı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgeler, birinci ek belgeler onaylanmadığı sürece işleme alınamadığından, işverenlerce talep edilmesi halinde Ünitelerce işleme alınması gerekmektedir. Değişiklik yapılacak dönem, iptal edilmek istenen kanun numarası, değiştirilmek istenen ek belgenin kanun numarası, iptal edilecek sigortalı/sigortalıların T.C. kimlik numarası, isim-soyisim v.b. bilgilerin işverenden alınacak dilekçede belirtilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.