Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-094

10 Eylül 2021

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİ

09.09.2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelge kapsamında, beş puanlık indirimde (5510) işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

Anılan durumda; işverenin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Genelge kapsamında,  19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmış idi.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "01.09.2021" tarihi "01.01.2022", "2021/Eylül" ifadesi "2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız.