Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-066

24 Haziran 2021

TÜRKİYE-POLONYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

21.06.2021 tarihli ve 2021/22 sayılı Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın usul ve esasları açıklanmıştır.

Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Anlamasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma da söz konusu İdari Anlaşmanın 9’uncu maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere formüler çalışmaları başlamış olmakla birlikte formülerin ihdası henüz gerçekleşmemiştir.

Mezkur Anlaşma Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Farklı Yardım Kategorilerine Yönelik Ayrıntılı Hükümler ve Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmaktadır.

  • Birinci bölüm, Anlaşmada yer alan terimlere ilişkin tanımlar, Anlaşmanın kapsamında yer alan mevzuat ve Anlaşmanın uygulanacağı kişiler, muamele eşitliği ve yardımlara ilişkin hükümleri,
  • İkinci bölüm, çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümleri,
  • Üçüncü bölüm, işsizlik yardımları, aile yardımları, hastalık ve analık yardımları, aylıklar, iş kazası ve meslek hastalığı yardımları ile cenaze yardımlarına ilişkin hükümleri,
  • Dördüncü bölüm ise, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler

Konularını içermektedir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.