Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-049

06 Mayıs 2021

2021 MART AYI KDV İADESİ MAHSUBU İLE SİGORTA PRİM ÖDEMESİ TARİHİ

04.05.2021 tarihli ve E-51592363-010.07.01-24685977 sayılı Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup konulu Genel Yazı ile ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2021 Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, ödeme süresinin 31/5/2021 (otuzuncu gün Pazar gününe denk geldiğinden) olarak belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 Mart dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresinin 07.05.2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Sigorta prim ödemelerinde aksama olmaması adına 2021 Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş olduğu kabul edilecektir.

Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.