Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-024

15 Mart 2021

YAŞLILIK (EMEKLİLİK) AYLIĞI İŞTEN AYRILIŞ ŞARTINDAKİ SON DURUM

04.03.2021 tarih ve 2021/20 sayılı sirkülerimizde detaylarına yer verilen Anayasa Mahkemesi Kararına göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan yaşlılık (emeklilik) aylığı başvurularında işten ayrılış şartı Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmişti.  Söz konusu kararın ardından emeklilik işlemleri için işten ayrılış şartının devam edip etmeyeceği hususu merak konusu haline gelmiştir.

SGK tarafından 10.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı Genelge yayımlanarak konuya açıklık getirilmiştir. Anılan Genelge’ye ilişkin detaylar;

  • Anayasa Mahkemesi Kararı, 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinde yer alan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” İfadesini içermektedir.
  • 506 sayılı Kanun’un “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60’ıncı maddesinin (H) bendinde yer alan “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır” hükmü ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.
  • Kaldı ki 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 60 ve 62’nci maddelerinin zaten iptal edilmiştir.
  • Ayrıca 5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmekte olduğu hükmünün geçerliliği devam etmektedir.

Yukarıda sayılan durumlar göz önünde bulundurulduğunda, 2018/38 sayılı Emeklilik İşlemleri Genelgesi’nin Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması alt başlığına 4 üncü madde eklenmiştir.

506 sayılı yasa döneminde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacağı ve aylıklarının ödenmeye devam edileceği,

Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle, bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı aranacağı” belirtilmiştir.

Genelgede belirtilen hususlar çerçevesinde 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılar için yaşlılık (emeklilik) aylığına başvuruda bulunacak sigortalıların işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunmaları şartı devam etmektedir.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.