Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-020

04 Mart 2021

SGKSIRK020-221.pdfYAŞLILIK (EMEKLİLİK) AYLIĞI BAŞVURULARINDA İŞTEN AYRILIŞ ŞARTI ANAYASA’YA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLMİŞTİR.

3 Mart 2021 tarih ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararına göre, yaşlılık (emeklilik) aylığı başvurularında sigortalı için aranan işten ayrılış şartı Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından, Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz konusu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra”  ibaresinin sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı, sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu sırada yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma hayatına devam edebilmesinin sosyal hukuk devletinin amacıyla uyumlu olduğu, söz konusu kural nedeniyle yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmek için çalışmakta olduğu işyerinden ayrılması öngörüldüğünden çalışma hak ve özgürlüğünün ihlal edildiği, 29/04/1986 tarihli ve 3279 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı bağlananların sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle hem aylık alabileceği hem de çalışabileceği bu durumda işten ayrılmanın bir öneminin kalmadığı, ayrıca yaşlılık aylığının Kanun’da belirtilen sürelerden çok daha uzun sürelerde bağlanması sebebiyle bu sürede sigortalının hiçbir gelirinin bulunmaması ve Emeklilik Sandığı iştirakçilerinin işten ayrılmaksızın talepte bulunabilmesi sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçeleri ile kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede,

  • Anayasa’nın 13ncü maddesinde yer alan ölçülülük ilkesinin gereklerinden olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık ilkeleri açısından incelenmiş olup, söz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu,
  • Anayasa’nın 60ncı maddesi gereğince sosyal güvenlik hakkına herhangi bir engel getirilemeyeceğinden Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedilmiştir.

İşbu sebeplerle 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin yürürlüğün durdurulması talebi koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olup, aynı ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için linke tıklayınız.