Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-168

01 Aralık 2020

* Dr. Halit BAŞBUĞA[1]

 **Engin UZUNER[2]

 

SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN ALACAKLARIN HUKUKİ DURUMLARI

ÖZET

İş sözleşmeleri özü itibariyle sürekli iki tarafa borç yükleyen, bir tarafından iş görme diğer tarafında karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü altında olduğu bir sözleşme türüdür. İşçinin ölümü halinde mirasçıların mirası kabul veya reddetmesi durumlarında iş hukukunda doğan tazminat, yıllık izin ve ücret hakları başta olmak üzere işçilik alacaklarının akıbeti, işverenin ölümü halinde kanuni mirasçıların bildirim yükümlülüğü, işçilik alacaklarından sorumlulukları, Türk Borçlar Kanunun Hizmet Sözleşmeleri başlığı altında düzenlenen ölüm tazminatı müessesi gibi hususlar irdelenecektir.

 ANAHTAR KELİMLER

 Ölüm Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İşçilik Alacakları, Reddi Miras, Yıllık Ücretli İzin.

 

[1] Dr. Halit BAŞBUĞA, E. SGK Denetmeni

[2] Engin UZUNER; Hukukçu, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı