Duyurular:

Vergi 2016-162

30 Kasım 2016

6736 SAYILI KANUNUN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (4 SERİ NO.LU) HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Tebliğ Taslağında, Maliye Bakanlığına iletilen hususlar da dikkate alınarak, 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam ettirilmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 01.12.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.