Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-153

01 Kasım 2016

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MECLİSE SUNULMUŞTUR

Tasarı ile,

  • Genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esasların merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenmesi ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde aktarma yapılacak tertipteki ödeneğinin yüzde %20'sine kadar ödenek aktarması yapabilmesi, ihtiyaç halinde yüzde 20'yi aşan ödenek aktarma işlemlerinin yapılmasında Maliye Bakanlığının, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya idarelerin yetkili kılınması, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yatırımlar veya projelerin ihale edilebilmesi için gerekli olan yüzde 10 ödenek şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapılması,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan mallar (BİNEK OTOMOBİLLER) için, mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst gövde yapı tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi,

    Günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi öngörülmektedir.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ve gerekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.