Duyurular:

Vergi 2016-148

27 Ekim 2016

VERGİ DİLİMİ NEDENİYLE ÜCRETLERİ 1.300,99 TL'NİN ALTINA DÜŞEN ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ARADAKİ FARKI TELAFİ ETMEYİ ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU'NDA 26.10.2016 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

Bilindiği gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılı için aylık brüt asgari ücreti 1.647,00 TL olarak belirlemiştir. Böylece, bekar ve çocuksuz bir çalışan için net asgari ücretin 1.300,99 TL olması sağlanmıştır.

Ancak, bu gelir seviyesi için Ekim ayından itibaren Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimine göre gelir vergisi hesaplanacak olması nedeniyle hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu ile karşılaşılmıştır.

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle oluşacak kayıpların ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi amacıyla Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmak üzere verilen Kanun Teklifi 26.10.2016 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Söz konusu Kanun Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 86 - 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bu Kanun 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle Ekim bordrolarının bu Kanun dikkate alınarak hazırlanmasını öneririz.

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.