Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-142

20 Ekim 2016

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN “E-FATURA GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU” TASLAĞI GÜNCELLENMİŞTİR

2015/61 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.

2015/81 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, 461 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yukarıda belirtilen Tebliğ’in ilgili bölümünde yapılan değişiklikle söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1.1.2017 olarak değiştirilmiştir.

Maliye Bakanlığı 04.12.2015 tarihinde www.efatura.gov.tr adresinde 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. Bölümünde belirtilen “İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulaması”na İlişkin olarak yayınlanması öngörülen “e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” taslağını kamuoyu ile paylaşmış, bu taslak daha sonra 24.08.2016 tarihinde güncellenmişti.

Söz konusu taslak 04.10.2016 tarihinde bir kez daha güncellenmiştir.

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağının güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.