Duyurular:

Vergi 2016-129

27 Eylül 2016

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO :2) TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No:2) Taslağında; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin açıklama ve düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca, Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışmalara devam edilmekte olup, mevcut Taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konuya ilişkin görüş ve öneriler, 29/9/2016 tarihine kadar bimerotv52@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilebilir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.