Duyurular:

Vergi 2016-128

22 Eylül 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No : 2016/1

Genelge (PDF)