Duyurular:

Vergi 2016-174

19 Aralık 2016

YENİ TORBA YASA MECLİSE SEVK EDİLDİ

Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılarak 16/12/2016 tarihinde Meclise sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile;

  • Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına, yolcu taşımacılığı alınmaktadır.

     Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmektedir.

  • Ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli uygulanmasına imkân verilmektedir.

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

    • Ayrıca, münhasıran 2017 takvim yılında ve imalat sanayiinde yapılacak yatırım harcamalarında uygulanmak üzere mevcut destek unsurları güçlendirilmektedir. Bu çerçevede;