Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-174

19 Aralık 2016

YENİ TORBA YASA MECLİSE SEVK EDİLDİ

Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılarak 16/12/2016 tarihinde Meclise sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile;

  • Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına, yolcu taşımacılığı alınmaktadır.

     Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmektedir.

  • Ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli uygulanmasına imkân verilmektedir.

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

    • Ayrıca, münhasıran 2017 takvim yılında ve imalat sanayiinde yapılacak yatırım harcamalarında uygulanmak üzere mevcut destek unsurları güçlendirilmektedir. Bu çerçevede;