Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-078

20 Temmuz 2022

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DIŞINDA KALAN DİĞER MÜKELLEFLER İLE DİĞER KİŞİLER GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMUNU AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRMEK ZORUNDADIR

2021 / 88 sayılı Sirkülerimizde ve 2021 / 116 sayılı Duyurumuzda belirtildiği üzere, 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte kurumlar vergisi mükellefleri ile Tebliğde belirtilen diğer kişi ve kurumlara, gerçek faydalanıcı bilgilerini bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri dışında kalan; kollektif şirketler, adi ortaklıklar ve eshamsız komandit şirketler ilk formlarını 31.08.2021 tarihinde vermişlerdir. Bu mükellefler güncellemelerini Geçici Vergi Beyannamesi ile yapamadıkları için 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. maddesinin (2) fıkrasına göre ilgili formaları, her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Bildirim Formunu;

a) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,

b) Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri,

c) Adi Ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,

vermek zorundadır.

Söz konusu Bildirim Formu önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sisteminden 31.08.2022 tarihine kadar verilecektir.

Diğer yandan, 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gerçek faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyen mükellefler hakkındaki ceza hükümleri değişmiş olup, bu kapsamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen yeni hükümler ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara; Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.