Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-054

25 Mayıs 2022

AKARYAKIT VE LPG SEKTÖRLERINDE FAALIYET GÖSTEREN MÜKELLEFLER TARAFINDAN 31 MAYIS 2022 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN TEMİNATLARIN VERİLME SÜRESİ 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

531 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle (“Tebliğ”), akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren ve Tebliğde belirtilen lisanslara sahip olan mükellefler için, doğacak vergi alacağını güvence altına almak amacıyla teminat verme verme yükümlülüğü getirilmişti.

Söz konusu teminatların verilme sürelerine yönelik düzenlemeler söz konusu Tebliğin 7 nci ve geçici 1 inci maddelerinde yapılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 141 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle; Tebliğinin 7/1-b maddesi ile geçici 1 inci maddesi uyarınca 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Anılan Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,